La Jonquera

La Jonquera, municipi amb una superfície de 56,90 km², a 112 m d’altitud i una població pròxima als 3.000 habitants, es troba als vessants més occidentals de la serra de l’Albera, la qual delimita les comarques de l’Alt Empordà i del Vallespir (Cat. Nord) frontera hispano-francesa des del tractat dels Pirineus (1659).

L’extens territori del municipi forma dos sectors ben diferenciats, ambdós presidits per la serra de l’Albera, part de la qual és protegida com a Paratge Natural d’Interès Nacional. A ponent el sector que pertany a la conca del Llobregat d’Empordà i comprèn la vila de la Jonquera, el barri dels Límits, els agregats de Canadal i els Torts, El castell de Rocabertí i les esglésies de Santa Llúcia, Sant Martí de la font del vidre, Santa Maria de Panissars i Sant Pere del Pla de L’Arca. A llevant, el sector que pertany a la conca de l’Anyet que comprèn l’antic terme que senyorejava el castell de Requesens.