Ca n’Armet

Al carrer Major hi ha el gran casal de Ca l’Armet de dues plantes i golfes, amb grans celleres. En destaquen els salons amb pintures pompeianes.

L’arxiu de ca l’Armet, conservat fins avui, fou una de les bases del treball de Carles Pi i Sunyer “La vida a la frontera durant les guerres amb França”.

El 1814 hi entrà amb solemnitat el rei Ferran VII, quan reinstaurà l’absolutisme de retorn de l’exili a França.