La Via Augusta

La hipòtesi que la Via Augusta entrava a la Península pel Coll de Panissars o del Portús, ha estat estudiada recentment per l’arqueòleg rossellonès, Jordi Castellví, que ha arribat a la conclusió que el “Summum Pyreneum” es troba al Coll de Panissars, i que les excavacions recents han posat al descobert per dos vessaments de 15,5 metres d’ampla per 30 de llargada, emplaçats a cada banda de la via romana.

Aquestes excavacions es troben encara en període d’estudi i recerca, amb uns camps de treball internacionals, que s’organitzen anualment, sota la direcció d’eminents arqueòlegs de la Catalunya Nord i del Principat.