Educació

Llar d’Infants Municipal

Adreça: Plaça Nova, 9 – 17700 la Jonquera

Telèfon: 972 554 704

Directora: Núria Gou Font

Presidenta AMPA: Raquel Barragán

E-mail: llardinfants@lajonquera.cat

Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/llardinfantsterradevents/home

Llar d'infants

 

CEIP Peñuelas del Río

Adreça: Carrer Jesús Mercader, 18 – 17700 la Jonquera

Telèfon: 972 554 620 Fax: 972 554 620

Directora: Dolors Sànchez Palacios

President AMPA: Yolanda Sánchez Pérez

E-mail: b7002004@xtec.cat

Web: http://agora.xtec.cat/escjoseppenuelas/

Facebook: https://www.facebook.com/JosepPenuelasdelRio/

Twitter: https://twitter.com/escjpenuelas

CEIP Peñuelas del Río

 

IES La Jonquera

Adreça: Lluís Companys,  s/n – 17700 la Jonquera

Telèfon: 972 554 440

Directora: Laura Espinosa

President AMPA: Dolores Martin Mosqueda

E-mail: b7006745@xtec.es

Web: www.xtec.es/ieslajonquera

IES La Jonquera