Escola de Música de La Jonquera

El coneixement i la informació musical és molt important per a l’enriquiment personal i col·lectiu. Però aquesta activitat artística també pot arribar a convertir-se en una professió. Els estudis de música clàssica són difícils i volen molta dedicació. Per això és important iniciar-los quant més aviat millor.

Amb aquest objectiu la LOGSE va estructurar l’ensenyament musical en diversos nivells o graus, que es poden iniciar a l’edat de 4 anys.

Segons l’esmentada llei, l’ensenyament s’estructura en:

  • GRAU ELEMENTAL
  • GRAU MITJÀ
  • GRAU SUPERIOR

L’Escola de Música de la Jonquera és una escola que imparteix el Grau Elemental (nens i nenes a partir de 4 anys).
L’alumne/a que superi el grau elemental i vulgui continuar els estudis musicals haurà de fer una prova d’accés a grau mitjà.


PLA DOCENT DE L’ESCOLA

Sensibilització Musical

INICIACIÓ 1 (nens i nenes de 4 a 5 anys)
Iniciació en el món sensorial de la música, mitjançant jocs, audicions, cançó, moviment corporal… (1h. setmanal)

INICIACIÓ 2 (nens i nenes de 5 a 6 anys)
Continua la descoberta del món sensorial de la música. Mitjançant audicions en directe, es podran escoltar els instruments que s’ensenyen a l’escola. (1.30h setmanals en dues sessions de 45 minuts).

INICIACIÓ 3 (nens i nenes de 6 a 7 anys)
Segueixen l’aprenentatge sensorial (audició, rítmica, cançó,…). S’introdueixen els elements bàsics del llenguatge musical. En aquest curs es pot començar l’estudi de l’instrument escollit (1.45h. setmanal repartida en sessions de 1h. i de 45 minuts respectivament).

PREPARATORI (nens i nenes de 6 a 7 anys)
S’imparteix el coneixement del llenguatge musical, tot continuant el treball sensorial (2h, setmanals repartides en dues sessions de 1h. respectivament) i Instrument (1h setmanal)


Grau elemental

L’Aprenentatge Avançat

Els nens i nenes que han assimilat els continguts de la sensibilització musical poden passar al seu aprofundiment amb l’aprenentatge avançat. Els objectius generals són aconseguir la unitat entre la teoria i la pràctica, potenciar la creativitat de l’alumne i donar a aquest la formació musical que li possibiliti integrar-se en petites agrupacions instrumentals i vocals. Aquest nivell d’aprofundiment s’estructura en quatre cursos:

PRIMER CURS
2.30 h setmanals de llenguatge musical repartides en dues sessions d’1h. i 1.30 h respectivament, i 1h. d’instrument repartida en dues sessions de 30 minuts cada una.

SEGON CURS
2.30 h setmanals de llenguatge musical repartides en dues sessions d’1h. i 1.30h. respectivament, i 1h. d’instruments.

TERCER CURS
2.30 h setmanals de llenguatge musical repartides en dues sessions de 1h, i 1.30h. respectivament, 1h. d’instrument.

QUART CURS:
2.30 h. setmanals de llenguatge musical repartides en dues sessions de 1h. i 1.30h. respectivament, 1h. d’instrument.

Cada grup de llenguatge musical té incorporat en el seu horari 30 minuts de cant coral a la setmana.
El cant coral, a més de proporcionar una educació de la veu, afavoreix la tasca d’equip i el gaudi cap a la interpretació i audició d’un repertori vocal.


INSTRUMENTS
Piano, violí, violoncel, guitarra clàssica, guitarra flamenca i flauta travessera.


Adreça

Centre Cultural de l’Albera “CAN LAPORTA”

Carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera

Tel: 972 55 57 13 | Fax: 972 55 57 40

Email: escolamusica@lajonquera.cat

Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h