Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

altemporda.ddgi.es
972 503 088

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012

 

HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració de Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950

 

JUTJATS DE RIPOLL
www.gencat.es/justicia
Tel. 972 700 099

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)
www.cambra.gi
Tel. 972 704 499

 

CORREUS www.correos.es
Tel. 900 506 070