Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Goven Local de l’Ajuntament de La Joqnuera

  • Grup municipal de JUNTS PER LA JONQUERA
    • Sra. Míriam Lanero Carrillo, alcaldessa
    • Sr. Rafael Medinilla Martínez
    • Sr. Jordi Picornell Mach
    • Sra. Lluïsa Macias Boada

Expedient relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegacions de competències de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local