Pla de govern

El Pla de Govern de l’Ajuntament de La Jonquera és el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania i detalla les actuacions que pensa dur a terme durant aquest període de temps.

És un exercici de transparència que ha de servir per a una gestió més eficaç i facilitar posteriorment el retiment de comptes a la ciutadania.