Serveis municipals

 • Policia Local

Adreça: plaça Nova, 1-3 – 17700 La Jonquera

Horari: de diumenge a dijous, de 06 h. a 22 h. Divendres i dissabtes, de 06 h. a 02 h.

Tel: 972 554 975 Fax: 972 556 506

Email: policia@lajonquera.cat

 • Serveis Socials

Adreça: carrer Major, 2, 1r  – 17700 La Jonquera

Atenció al públic en hores convingudes

Tel: 972 522 000 (de 9 a 14 h)

 • Oficina de Gestió Cultural “Can Laporta”

Adreça: carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera

Horari: matins de dimecres a divendres, de 10.30 a 13.30 h; tardes de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Horari d’estiu (del 21 de juny al 15 de setembre): de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h

Tel: 972 555 713 Fax: 972 555 740

Email: canlaporta@lajonquera.cat

 • Biblioteca Municipal

Adreça: carrer Major, 101 2n – 17700 La Jonquera

Horari: de dilluns a divendres: d’11 a 13 h i de 16 a 20 h

Horati d’estiu: de dilluns a divendres d’11 a 15 h

Tel: 972 554 338

Email: biblioteca@lajonquera.cat

 • Llar d’Infants Municipal

Adreça: plaça Nova, s/n – 17700 La Jonquera

Horari: de dilluns a divendres en horari escolar

Tel: 972 554 704

Email: llardinfants@lajonquera.cat

 • Punt Òmnia

Adreça: carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera

Tel: 972 555 713 Fax: 972 555 740

Email: puntomnia@lajonquera.cat

 • Punt Jove

Adreça: carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera

Tel: 972 555 713 Fax: 972 555 740

Email: puntjove@lajonquera.cat

 • Escola Municipal de Música

Adreça: carrer Major, 2 – 17700 La Jonquera

Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Tel: 972 555 713 Fax: 972 555 740

Email: escolamusica@lajonquera.cat

 • Deixalleria Municipal

Adreça: Carrer Canigó s/n (Polígon Vilella)

Horari: dilluns i dijous de 08 h. a 13.30 h. i de 16 h. a 18 h. i dissabte de 09 h. a 12 h. 

Tel: 625 658 182

 • Servei Municipal d’Aigua (SOREA)

Adreça: carrer Major, 105

Tel/Fax: 972 555 285

Tel. Avaries: 900 304 070

 • Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, S.A. (Depuradora) 

Adreça depuradora: carretera d’Agullana, s/n

Tel: 972 555 896

 • Instal·lacions Esportives

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents (2021):

      Piscina

Persones empadronades al municipi:
Entrada infant (menors 3 anys) gratuïta
Entrada joves (menors 16 anys) 3,00 €
Entrada adult  4,00 €
Entrada majors de 65 anys 2,00 €
Abonament joves (menors 16 anys) 40,00 €         Bonificació abans 20 juny: 10%
Abonament adults 70,00 €         Bonificació abans 20 juny: 10%
Abonament majors 65 anys 20,00 €
Abonament familiar 170,00 €       Bonificació abans 20 juny: 15%
Abonament joves 10 banys (menors 16 anys) 20,00 €
Abonament adults 10 banys 30,00 €
Abonament majors 65 anys 10 banys 10,00 €
Abonament joves 5 banys (menors 16 anys) 12,00 €
Abonament adults 5 banys 17,00 €
Abonament majors 65 anys 5 banys 7,00 €
Persones no empadronades al municipi:
Entrada infant (menors 3 anys) gratuïta
Entrada menors 16 anys 4,50 €
Entrada adult 8,00 €
Entrada majors de 65 anys 2,00 €

      HORARI PISCINA: 10h-20h

Els abonaments es vendran a l’Ajuntament després es farà a la mateixa Piscina, excepte els abonaments familiars que es vendran sempre a l’Ajuntament.

      Tennis (per cada hora o fracció)

Persones empadronades al municipi:
Lloguer pista menors 14 anys acompanyats sense llum artificial   1,50 €
Lloguer pista menors 14 anys acompanyats amb llum artificial 3,00 €
Lloguer pista adults sense llum artificial 3,00 €
Lloguer pista adults amb llum artificial 6,00 €
Abonament semestral adults 60,00 €
Abonament semestral menors 14 anys acompanyats 30,00 €
Persones  no empadronades al municipi:
Lloguer pista menors 14 anys acompanyats sense llum artificial   2,25 €
Lloguer pista menors 14 anys acompanyats amb llum artificial 4,25 €
Lloguer pista adults sense llum artificial 4,50 €
Lloguer pista adults amb llum artificial 8,00 €
Abonament semestral adults 80,00 €
Abonament semestral menors 14 anys acompanyats 45,00 €

      Ús del pavelló poliesportiu i nau polivalent

Dia laborable, de dilluns a divendres, per hora o fracció   27,55 €
Dia festiu, per hora o fracció 45,90 €
Tot el dia, de 9 a 18 hores 164,20 €
Torneigs organitzats per entitats o clubs 328,45 €

      Ús de les instal·lacions municipals per a activitats no esportives:  

Actes no esportius sense finalitat de lucre   328,45 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa 1.642,20 €