Pressupostos

Any 2023

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2023

Any 2022

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022


Any 2021

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021


Any 2020

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

pressupost 2020


Any 2019

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019

pressupost2019


Any 2018

Consulta l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

pressupostos2018