Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.

Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

 • Personal laboral

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019 LABORAL2019 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 LABORAL2018

 • Personal funcionari

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2022

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2021

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2020

  Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2019 FUNCIONARIS2019 Clica aquí per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 FUNCIONARIS2018

 • Directius i càrrecs de confiança

  En la legislatura 2019-2023 l’ajuntament de La Jonquera no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

 • Retribucions

  Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament de La Jonquera en funció de les categories dels treballadors.