Subvencions

 • Convocatòries

  Aquí pots trobar la relació actualitzada de la convocatòria de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per ser-ne beneficiari.

  ————————————————————————————————————————————————————–

  CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE DIVERSOS CARRERS DE LA VILA, 2022

  L’Ajuntament de La Jonquera presenta la convocatòria de concurs en règim de competència competitiva per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació de les façanes dels immobles dels carrers: Alzines, Santa Llúcia, Migdia, Llobregat, Arnau Mata i Avinguda Arriate, d’acord amb les bases reguladores pel seu atorgament aprovades inicialment pel Ple Municipal del 25 de novembre de 2021, esdevingudes definitives el 13.01.2022 (BOP núm. 50 de data 14.03.2022).

  Bases (en català)

  Bases (en castellà)

  Convocatòria (en català)

  Convocatòria (en castellà)

  Sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació de les façanes

  Designació de representant

  Autorització de la comunitat de propietaris

  Carta de colors admesos a façanes i tancaments

  Documentació General de la Convocatòria: (pendent)


  CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE DIVERSOS CARRERS DE LA VILA, 2021 (TANCADA)

  L’Ajuntament de La Jonquera presenta la convocatòria de concurs en règim de competència competitiva per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació de les façanes dels immobles dels carrers: Cantallops, de la Torre, del Rec, Rocaberti, Sant Miquel, Vell, Vidre, Roc de Miradones, Plaça Nova i de les façanes que donen al riu dels immobles del tram del Carrer Major comprès entre els números 57 i 135.

  Bases (en català): aquí

  Bases (en castellà): aquí

  Convocatòria (en català): aquí

  Convocatòria (en castellà): aquí

  Carta de colors admesos a façanes i tancaments: aquí

  Documentació General de la Convocatòria: aquí

  Sol·licitud de pagament de l’ajut: aquí

   

 • Subvencions atorgades

  Coneix aquí quantes i quines subvencions ha atorgat l’ajuntament de La Jonquera. També podràs saber a qui i a què s’han destinat.

 • Pla Estratègic de subvencions

  L’ Ajuntament de la Jonquera, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades. El Pla Estratègic de Subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. Consulta: