Plànols informatius

i2a.- Geologia

i2b.- Hidrografia

i2c.- Vegetació

i2d.- Usos del sòl

i2e.- Àrees d’interès faunístic


i3.- Àrees inundables:

A1.- Àrees inundables

A2.- Àrees inundables

A3.- Àrees inundables

A4.- Àrees inundables


i3.-Unitats geotècniques:

b1.- Unitats geotècniques

b2.- Unitats geotècniques


i3.- Àrees amb risc d’erosió

c1.- Àrees amb risc d’erosió

c2.- Àrees amb risc d’erosió


i5.- Creixement històric:

1.- Creixement històric

2.- Creixement històric