Plànols normatius

N1. Estructura del territori:
1.1- Règim del sòl


N2. Estructura del territori:
2.1-Xarxa Viària Espais lliures i equipament

2.2- Xarxa Viària Espais lliures i equipament

2.3- Xarxa Viària Espais lliures i equipament 


N3. Zonificació general Urbà i Urbanitzable:
3.1- Zonificació General Urbà i Urbanitzable

3.2- Zonificació General Urbà i Urbanitzable


N4. Zonificació detallada Urbà i Urbanitzable:
4.1- Zonif. Detallada Urbà i Urbanitzable

4.2- Zonif. Detallada Urbà i Urbanitzable

4.3- Zonif. Detallada Urbà i Urbanitzable

4.4- Zonif. Detallada Urbà i Urbanitzable

4.5- Zonif.Detallada Urbà i Urbanitzable


N5. Zonificació Sòl No Urbanitzable:
5.1.-Zonificació Sòl No Urbanitzable


N6. Aigua, xarxa bàsica:
6.1-Aigua, xarxa bàsica

6.2-Aigua, xarxa bàsica

6.3-Aigua, xarxa bàsica


N7. Sanejament, xarxa bàsica:
7.1-Sanejament, xarxa bàsica

7.2-Sanejament, xarxa bàsica 

7.3-Sanejament, xarxa bàsica


N8. Electricitat, alta i mitja tensió:
8.1- Electricitat, alta i mitja tensió 

8.2- Electricitat, alta i mitja tensió

8.3- Electricitat, alta i mitja tensió


N9. Gas, xarxa bàsica:
9.1-Gas, xarxa bàsica

9.2-Gas, xarxa bàsica

9.3-Gas, xarxa bàsica


N10. Telecomunicacions, xarxa bàsica:
10.1- Telecomunicacions, xarxa bàsica

10.2- Telecomunicacions, xarxa bàsica 

10.3- Telecomunicacions, xarxa bàsica