El consistori de La Jonquera aprova per unanimitat una moció per impulsar la declaració del Parc Natural de l’Albera

L’objectiu de la moció és promoure i protegir aquesta àrea geogràfica d’alt interès biogeogràfic i paisatgístic.

En el ple municipal celebrat el passat 24 de maig, l’Ajuntament de La Jonquera va aprovar per unanimitat una moció per impulsar la declaració del Parc Natural de l’Albera. Aquesta iniciativa té com a objectiu posar en valor i preservar el paisatge excepcional que ofereix aquest espai natural.

L’àrea geogràfica de l’Albera està reconeguda com un espai d’interès biogeogràfic i paisatgístic d’alta qualitat, amb una gran diversitat d’hàbitats naturals i paisatges. El patrimoni natural de la zona destaca per la seva riquesa geològica, limnològica, biològica, florística i faunística, incloent-hi, entre altres, elements com els afloraments granítics, les depressions geològiques, els estanys temporanis mediterranis i la diversitat d’ecosistemes mediterranis i centreeuropeus.

A més del seu patrimoni natural, l’Albera també posseeix un ric patrimoni cultural, amb monuments megalítics, art romànic i castells medievals, entre altres. Alguns dels exemples d’aquests espais d’importància històrica són el monumental monestir benedictí de Sant Quirze de Colera i el castell de Requesens. Tota aquesta combinació de valors naturals i culturals fa de l’Albera un espai únic i d’una gran importància per al territori.

Figures de protecció insuficients

En l’actualitat l’àrea geogràfica de l’Albera és objecte de de diverses figures de protecció: l’Espai d’Interès Natural (EIN) de l’Albera, el Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) del Massís de l’Albera amb 3 Reserves Naturals Parcials (RNP), l’EIN Basses de l’Albera i gran part de l’EIN Riu Llobregat d’Empordà-Riera de Torrelles.

Tanmateix, des de l’Ajuntament es considera que les figures actuals són insuficients per preservar degudament la zona, sobretot en un context de canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat, que ja està afectant l’Albera. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es proposa la creació d’un únic organisme integrador de l’àrea, el Parc Natural de l’Albera, que faciliti la gestió d’aquest valuós espai, en garanteixi la conservació dels seus valors patrimonials i promogui el desenvolupament socioeconòmic de la zona.

Un projecte que tindrà en compte els agents del territori

Per tal de fer efectiva aquesta moció, s’iniciarà el procés d’elaboració de la proposta del Parc Natural de l’Albera, establint un calendari coherent i realitzant un procés d’informació i participació en el territori, en conformitat amb la Llei d’espais naturals. Així, es buscarà la implicació de la població i les entitats locals per assolir un ampli consens en la proposta, que serà presentada al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la seva tramitació.