El Pla Educatiu d’Entorn, una realitat a La Jonquera per al curs 2024-2025

 

Aquesta proposta educativa innovadora desplegada entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament pretén donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del municipi.

Amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana, La Jonquera ha iniciat els tràmits amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per disposar d’un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) per al curs 2024-2025. A través d’aquesta estreta col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament, la iniciativa dotarà els serveis municipals, els centres educatius i les entitats de La Jonquera d’eines, instruments i recursos per atendre amb les màximes garanties les necessitats educatives d’infants i joves.

L’alcaldessa de La Jonquera, Míriam Lanero, assegura que “l’educació és un pilar fonamental per impulsar la igualtat d’oportunitats, i assolir l’èxit educatiu és una tasca clau per a la construcció d’una societat més justa i cohesionada. No podem relegar als centres educatius tota la responsabilitat educativa; és un deure compartit de tota la societat”. Per això, recalca que “el Pla Educatiu d’Entorn representa una resposta coordinada als reptes econòmics, socials i culturals que afecten l’educació i esdevindrà una gran oportunitat per involucrar tota la comunitat en un procés educatiu global”.

Una iniciativa amb una valoració molt positiva

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE), amb el seu enfocament integral, ja ha evidenciat molt bons resultats en altres localitats des que es va començar a desplegar el curs 2005-2006. Les avaluacions realitzades pel Departament d’Educació mostren unes dades molt positives, com l’augment de l’ús social de la llengua catalana, la reducció de desigualtats en activitats extraescolars, i un increment del sentiment de pertinença entre grups amb risc d’exclusió. En aquest sentit, els Plans Educatius d’Entorn han esdevingut un instrument capaç de connectar els aprenentatges formals i no formals i afavorir l’accés de tot l’alumnat, especialment el més vulnerable, a l’educació no formal com un element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.

El Pla Educatiu d’Entorn de La Jonquera també vetllarà per l’augment de la participació de l’alumnat en el teixit associatiu, l’increment de la vinculació de mares/pares als centres escolars, l’existència d’un clima més favorable entorn de la diversitat i un canvi d’enfocament en la forma de treball i organització dels professionals i agents educatius. Tot això, a més, conduirà a l’increment de les expectatives i aspiracions de l’alumnat i les seves famílies, tal com indiquen les avaluacions dutes a terme pel Departament d’Educació.

L’alcaldessa subratlla que “estem treballant de la mà perquè els serveis municipals, els agents educatius i altres entitats assegurin que cada estudiant es pugui desenvolupar plenament i es converteixi en una persona activa i compromesa amb el seu entorn; amb el Pla, continuarem construint fonaments sòlids per al futur de La Jonquera.”

 

Rodajoc