La Jonquera aprova un pla de reactivació econòmica i recuperació social consensuat per tots els grups municipals

Les mesures aprovades tenen un valor superior als 500.000€ i donen resposta a l’impacte econòmic i social que ha provocat l’estat d’Alarma i la consegüent davallada de turistes francesos degut al tancament de la frontera amb el país veí, que representa un motor econòmic molt important del municipi.

L’Ajuntament de la Jonquera ha aprovat un pla de reactivació social i econòmica sense precedents al municipi per valor de 525.500€. El pla consta de 23 mesures de xoc, totes elles enfocades a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de l’emergència sanitària de la Covid-19 i a dinamitzar l’economia local en el context de crisi actual, que s’ha traduït en 165 expedients ERTO que han afectat 1.159 persones.

El pla ha estat aprovat per tots els grups que conformen el consistori jonquerenc (Junts x la Jonquera, PSC, ERC i C’s). Entre les mesures aprovades hi ha ajudes directes per a famílies, empreses i autònoms; la devolució de quotes i taxes a establiments i comerços del poble; la distribució d’aliments entre famílies vulnerables; la modificació del calendari fiscal; l’impuls d’accions de promoció i projecció del municipi; el suport als comerços per a la implantació de sistemes de venda electrònica, etc.

El document consensuat per tots els grups polítics de l’Ajuntament també recull algunes accions orientades a fer compatible la salvaguarda de salut i la seguretat amb la recuperació de les relacions socials i l’activitat lúdica i cultural en el context de “nova normalitat” que ha començat amb la finalització de l’Estat d’Alarma.

L’aprovació del pla de xoc s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de fer front a l’impacte econòmic i social de l’Estat d’Alarma en el teixit comercial, les famílies i les empreses de la Jonquera, que en el cas del nostre municipi s’ha vist agreujat per la important davallada de turistes francesos que ha experimentat el poble des de l’inici de l’Estat d’Alarma degut al tancament de les fronteres amb el país veí.

Tot seguit es detallen les 23 accions incloses en el pla de xoc aprovat. Atès l’important impacte econòmic que totes aquestes mesures tindran en el pressupost municipal, l’Ajuntament ha decidit ajornar, com a mínim fins a l’any vinent, la inversió que s’havia de realitzar a la rotonda de la zona esportiva (projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2019-20).

 1. Modificació del calendari fiscal. L’Ajuntament de la Jonquera ha aprovat un nou calendari fiscal i la possibilitat de fraccionar en sis mesos els impostos i taxes superiors a 100€.
 2. Línia de subvenció per a professionals i microempreses del sector serveis per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi de la Covid-19. Cost: 50.000€
 3. Retorn d’ofici de mitja mensualitat del mes de març de la llar d’Infants. Els mesos que no hi ha hagut classe no es cobrarà cap quota, ni tan sols pel que fa al manteniment. Cost: 22.000€
 4. Ampliació del 50 % de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires de manera gratuïta.
 5. Bonificació del 50% de l’OVP de taules i cadires i mercaderies per l’any 2020. Cost: 60.000€.
 6. Bonificació del 50% del padró del segon semestre del mercat. Cost 3.500€
 7. Bonificació del 90% del padró del segon trimestre d’escombraries a aquells establiments que hagin vist alterada la seva activitat. Cost aprox.: 250.000€
 8. Reforç dels torns de la Policia Local. Cost: 11.000€
 9. Adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya a raó de la crisi sanitària, econòmica i social causada per la Covid-19
 10. Inversió en equipaments i instal·lacions municipals per adaptar-los a les circumstàncies actuals i garantir la seguretat i higiene tant en llocs de treball com en les zones de relació amb el ciutadà. Cost: 20.000€
 11. Repartiment d’aliments de primera necessitat per famílies en situació de vulnerabilitat Cost: 15.000€
 12. Suport i recollida de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts d’habitatge que es presentava al CCAE.
 13. Adhesió a l’acord estratègic de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local i l’ocupació de l’Alt Empordà, amb l’aprovació i execució de les accions del Pla Estratègic 2020-2025
 14. Adhesió al programa “Que cap empresa tanqui” de la Cambra de Comerç de Girona
 15. Aportació extraordinària a la subvenció anual destinada a entitats esportives, quantificada en 10.000€
 16. Reducció del preu de les entrades a la piscina. Cost aproximat: 12.000€
 17. Bonificació de les quotes del casal en un 20% com a suport a les famílies amb infants en edat escolar. Cost aproximat: 5.000€
 18. Destinar 10.000€ a ajudes a les famílies que siguin vulnerables a través de la transferència que es realitzarà a Serveis Socials del Consell Comarcal, que serà l’òrgan encarregat d’atorgar aquestes ajudes seguint els criteris establerts. La voluntat de l’Ajuntament de la Jonquera és destinar, tal com detalla la mesura dictada per l’Estat, part de la partida del 20% de l’estalvi pressupostari de 2019 a ajudes derivades de Benestar social.
 19. Campanya de promoció i posicionament de la Jonquera com a municipi comercial i amb un entorn cultural i natural singular. Fase 1: incentivar la compra dels jonquerencs i jonquerenques al propi municipi. Fase 2: promocionar el municipi i els seus atractius a Girona, Barcelona i la Catalunya Nord. Cost: 20.000 €
 20. Programa de formació per als comerços quant a comunicació digital i venda online / gestió comercial i imatge del punt de venda. Cost: 2.000 €
 21. Reactivació i enfortiment de l’associacionisme comercial del municipi a partir de formacions i acompanyament per part de professionals especialitzats. Cost: 5.000 €
 22. Oferta d’activitats culturals, de salut i de lleure per a tots els públics durant el darrer quadrimestre del 2020 com a element de dinamització i de la ciutadania i d’atracció de visitats cap als nostres eixos comercials. Cost: 30.000 €
 23. Adhesió a la plataforma de comerç electrònic promoguda per la Diputació de Girona per tal de facilitar als comerços del municipi que ho desitgin un punt de venda via web, augmentant així la seva visibilitat i possibilitats de negoci.