L’Ajuntament de la Jonquera, compromès amb els drets civils i polítics dels seus ciutadans

El consistori va aprovar, en el Ple Municipal de finals de juliol, la col·laboració amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya per tal de prestar assessorament a les persones afectades per possibles situacions de vulneració dels seus drets.

L’Ajuntament de la Jonquera començarà a treballar amb l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya. Plegades, ambdues institucions oferiran un servei d’assessorament i acompanyament en els casos de vulneració de drets civils i polítics. Sònia Martínez, alcaldessa de la vila, assegura que “treballar amb la Generalitat ens permetrà tenir una capacitat d’acció i reacció més efectiva davant injustícies i abusos que puguin patir els veïns i veïnes”. L’alcaldessa emmarca aquest nou servei en “l’esforç de l’Ajuntament per garantir el ple exercici lliure per part dels jonquerencs i jonquerenques  dels seus drets democràtics”.

Diferents línies d’acció

L’adhesió es va aprovar durant la sessió ordinària del Ple Municipal de la Jonquera del passat 31 de juliol, en el qual el consistori es va comprometre a vetllar de forma expressa, a partir d’ara, per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics de la ciutadania jonquerenca. Entre d’altres coses, l’acord preveu dur a terme una formació i capacitació del personal municipal a fi que aquest pugui esdevenir un agent de detecció de possibles casos de vulneració d’aquests drets. Una de les línies de formació en aquest sentit és la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, que serveix per identificar i catalogar casos de vulneració de drets, i permet activar els mecanismes de garantia corresponents. Consulteu el manual d’ús aquí.

A més, l’Oficina també posa a disposició del ciutadà un senzill formulari web on les persones vulnerades poden exposar directament el seu cas, que serà estudiat detingudament i respost en cas que així ho consideri l’equip d’experts i professionals que hi treballen.

Amb aquestes dues línies d’acció, l’Oficina de Drets Civils i Polítics busca coordinar-se amb els ajuntaments adscrits -com és el cas de la Jonquera-, per treballar conjuntament i així detectar i solucionar els possibles casos de vulneració de drets que puguin patir veïns i veïnes.