S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, LLIBRES DE LECTURA I QUADERNETS DE L’ENSENYAMENT OBLIGATORI I PER A L’ADQUISICIÓ DELS ORDINADORS PORTÀTILS ALS ALUMNES DE 1R D’ESO, CURS 2023-2024

Us recordem que podeu presentar la documentació a través de la seu electrònica del web municipal wlajonquera.cat. Allà hi trobareu el tràmit instància genèrica on haureu d’adjuntar la instància que podreu descarregar al final d’aquest text, degudament omplerta i signada, juntament amb les factures dels llibres i altre material adquirit objecte de la subvenció. Altrament, si això no fos possible, també es pot optar per la presentació presencial a les oficines municipals de l’Ajuntament (OMAC).

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 31 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Consulteu la convocatòria: aquí

Consulteu l’ordenança reguladora de la subvenció: aquí

Descarregueu la instància: aquí