S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORT 2022

Us recordem que podeu presentar la documentació a través de la seu electrònica del web municipal wlajonquera.cat. Allà hi trobareu el tràmit instància genèrica on haureu d’adjuntar la instància que podreu descarregar al final d’aquest text, degudament omplerta i signada pel president de la vostra entitat, juntament amb les factures objecte de la present subvenció. […]