La Jonquera aprova el nou Pla Director d’Abastament d’Aigua

Inclou un pla d’actuacions per a millorar el subministrament hídric i reduir els consums al municipi.

L’Ajuntament de La Jonquera ha aprovat i posarà aviat en marxa el nou Pla Director d’Abastament d’Aigua del municipi, pensat per millorar el subministrament del poble i fer front a l’actual situació de sequera. La mesura, que té com a objectiu detectar les deficiències del sistema i dur a terme les actuacions necessàries per abordar-les amb un pla d’actuacions, té un cost de 5 milions d’euros. Per a la redacció del pla, l’Ajuntament ha comptat amb una subvenció de l’Agència Catalana, que ha cobert el 75% de la despesa, i està previst sol·licitar noves ajudes per a les actuacions. 

“Es tracta d’una eina fonamental i bàsica per detectar les necessitats actuals en l’àmbit del servei d’abastament d’aigua potable al municipi”, explica l’alcaldessa, Míriam Lanero, i afegeix: “estem convençuts que, a més, servirà per reduir el consum d’aquest recurs”.

Aquest pla estudiarà i analitzarà el funcionament de la xarxa pública municipal i preveurà actuacions per a millorar-ne el rendiment i la despesa energètica. A més, també preveu actuacions de millora i inversions de futur. La xarxa de subministrament de La Jonquera té una extensió total de 31,4 km.

Totes les actuacions es duran a terme de forma programada entre el període de 2024 fins al 2040.  Les actuacions proposades són:

 • Substitució de la canonada d’impulsió de fibrociment de la xarxa de la Jonquera 
 • Instal·lació i integració al sistema de telecontrol de cabalímetres de mesura de cabal a la xarxa en alta
 • Instal·lació o renovació d’elements de seguretat
 • Auditoria de les instal·lacions elèctriques de la xarxa per la millora de l’eficiència energètica
 • Dosificació de clor per al subministrament dels Límits
 • Monitoratge online en els dipòsits i en la xarxa
 • Condicionament del camí d’accés als dipòsits de la Jonquera 
 • Impermeabilització del dipòsit Vell de la Jonquera 
 • Estudi d’aprofitament de recursos propis per determinar la millora dels pous existents o noves fonts d’abastament
 • Substitució de les canonades en baixa de fibrociment de la Jonquera
 • Substitució de les canonades en baixa de PVC de la Jonquera 
 • Pla de renovació del parc de comptadors domiciliaris
 • Sectorització de la xarxa
 • Mallat de la xarxa de distribució de la Jonquera
 • Rehabilitació de l’accés a la galeria de serveis sota l’AP-7 i la N-II
 • Renovació de vàlvules de comporta de la xarxa d’abastament
 • Instal·lació de vàlvules reguladores de pressió per control de buidatge dels dipòsits de la Jonquera