La Jonquera aprova el pressupost municipal per al 2024

En l’exercici de l’any vinent, el consistori fa un esforç per afrontar l’increment de despeses i mantenir, alhora, l’atenció a les persones en tots els àmbits. També vetlla per una bona gestió municipal i per la cura dels recursos naturals.

L’Ajuntament de La Jonquera va aprovar ahir els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2024. Ho va fer en la sessió plenària ordinària, amb els vots a favor de Junts per La Jonquera, l’abstenció de Tots per La Jonquera Coalició (PSC), i els vots en contra d’ERC.

El pressupost per a l’any vinent ascendeix fins als 7.822.580 euros, gairebé un 11% més que en l’exercici anterior. L’exercici ve marcat per un augment de l’IPC, que suposa un increment generalitzat de les despeses i els serveis. Tal com ha destacat Rafael Medinilla, regidor d’Hisenda de La Jonquera: “tot i que han augmentat molt els preus de la majoria de serveis que requereix l’Ajuntament, no volem desatendre l’atenció a les persones, que és una de les prioritats de l’Ajuntament. Per això, no només mantenim les subvencions i ajudes, sinó que n’incorporem de noves a l’exercici”. 

Despeses i ingressos, en detall

En aquest sentit, augmenten les despeses corrents en béns i serveis, en més de 450.000 euros. En aquest apartat, destaquen grans partides dedicades a la gestió municipal, com són el pagament dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i combustibles), així com el nou contracte de recollida, gestió de residus i neteja viària, que encamina La Jonquera cap als objectius de reciclatge la Unió Europea i afronta l’augment del cost del tractament dels residus en un 29% respecte del 2017. 

“Dediquem bona part del pressupost al manteniment de l’entorn natural del municipi i a la cura del medi ambient i els seus recursos”, explica l’alcaldessa de La Jonquera, Míriam Lanero, respecte de les despeses. En aquest sentit, destaca l’esforç del consistori pel manteniment de les franges contra incendis, la cura dels espais verds, les ajudes a l’ADF i el sosteniment de Protecció Civil o el contenciós contra el parc eòlic Galatea.  A més, s’inclou una partida de 3.000 euros en la recollida d’animals abandonats o perduts, tasca que assumirà l’Ajuntament al llarg del 2024.

En l’àmbit social, creix la despesa en educació, amb la incorporació d’una nova ajuda per l’AFA de la Llar d’Infants, l’increment a l’AFA de l’Escola Josep Peñuelas del Río, així com les ajudes a famílies i institucions sense ànim de lucre en prop 30.000 euros en total, com per exemple, en l’organització festival musical Potenziafest. L’exercici de l’any vinent també posa el focus en el teixit esportiu, augmentant les subvencions per a clubs i entitats esportives, les quals ascendiran a 45.000 euros pel pròxim exercici.

Pel que fa als ingressos, creix la recaptació en les transferències corrents, en referència a l’augment de les subvencions rebudes de lEstat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.

Pressupostos 2024