La Jonquera s’adhereix al Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà


El municipi s’alinea amb la legislació vigent en matèria d’igualtat de gènere i demostra el compromís de les institucions locals amb la construcció d’una societat més justa, inclusiva i igualitària.

En un pas endavant cap a la promoció de la igualtat de gènere i l’eliminació de les discriminacions, l’Ajuntament de La Jonquera ha aprovat en sessió plenària l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2023-2027 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE).

Aquest gest parteix de la voluntat de seguir impulsant polítiques efectives en matèria d’igualtat des de l’àmbit local, i dona continuïtat al compromís del consistori amb els dos últims plans per a la Igualtat del CCAE, corresponents als períodes entre 2008 i 2011, i 2016 i 2019.

“L’adhesió al pla no només suposa un compromís moral, sinó també un full de ruta concret per garantir la igualtat d’oportunitats i la protecció dels drets fonamentals de les dones a La Jonquera. Amb aquesta decisió, reafirmem el nostre compromís amb una societat més justa i igualitària per a tothom”, explica respecte de l’adhesió l’alcaldessa, Míriam Lanero.

Cinc eixos d’acció

El Pla Comarcal per a la Igualtat de Gènere del CCAE és el principal instrument de planificació, disseny i implementació de les polítiques de gènere feministes a l’Alt Empordà. Es vertebra entorn de cinc eixos estratègics que guien les accions i les polítiques públiques:

1. Reforç del compromís amb les polítiques de gènere feministes a través de la consolidació de la transversalitat de la perspectiva de gènere, la garantia del desplegament del Pla i la sensibilització en clau feminista.

2. Impuls del treball en xarxa i comunitari, amb l’objectiu de millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació amb els ens locals i el teixit associatiu.

3. Millora de la prevenció, detecció i abordatge de la violència masclista amb èmfasi en l’enfortiment de la Xarxa de Serveis i Recursos d’Atenció a la Violència Masclista i la sensibilització contra aquesta problemàtica.

4. Empoderament de les dones i persones en situació de vulnerabilitat a través de projectes comunitaris que promoguin la millora de les seves condicions de vida en matèria de drets bàsics i cures.

5. Treball de suport a les entitats feministes i a la ciutadania fomentant la participació de les dones en tots els àmbits i nivells de la vida pública.