L’Ajuntament de La Jonquera convoca els ajuts anuals en matèria d’esport

A partir del pròxim dissabte 1 d’octubre, les entitats esportives de La Jonquera podran sol·licitar les noves subvencions telemàticament a través del web municipal

L’Ajuntament de La Jonquera ha presentat la convocatòria anual de subvencions destinades a promoure les activitats esportives al municipi. A partir del pròxim dissabte 1 d’octubre, podran sol·licitar els nous ajuts les entitats esportives sense ànim de lucre de La Jonquera, que estiguin legalment constituïdes i que hagin formalitzat la seva inscripció al Registre d’Entitats de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, segons les bases de la convocatòria anual de subvencions, es demana que les entitats esportives jonquerenques formin part de les respectives federacions esportives i que participin en les diferents competicions que aquestes celebrin.

Com a la darrera edició, l’equip de govern jonquerenc ha previst una consignació pressupostària de 42.000 euros. En aquest sentit, cada entitat podrà rebre una subvenció de fins al 90% de les despeses justificades amb un màxim de 9.000 euros. «Impulsar la pràctica esportiva, fomentar els hàbits saludables i potenciar el treball en equip són alguns dels valors que es desprenen de la gran tasca que desenvolupen les entitats locals. Des de l’equip de govern, tenim molt clar que volem continuar al seu costat, ajudant-les i acompanyant-les, perquè petits, mitjans i grans puguem gaudir de l’esport a la vila», afirma el regidor d’Esports, Jordi Picornell.

Així doncs, el consistori jonquerenc subvenciona despeses com les fitxes i llicències dels esportistes, monitors i entrenadors, la participació en competicions esportives i jocs escolars, la contractació d’assegurances per part dels clubs, l’adquisició de material esportiu, la realització d’Escoles Esportives i els desplaçaments col·lectius, entre altres. Com a requisit, s’estableix que totes les activitats s’hauran d’haver portat a terme entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

Finalment, les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica del web municipal. Les entitats interessades hauran d’emplenar i signar una instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida. La data límit per fer-ho és el pròxim dilluns 31 d’octubre.