CALENDARI DE PAGAMENT DE LES TAXES I ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2023 A LA JONQUERA

L’Ajuntament de La Jonquera posa en coneixement de tots els contribuents i interessats els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2023