L’Ajuntament nomena Alonso Caballero com a sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera

L’equip de govern jonquerenc vol incrementar la seguretat ciutadana al municipi dotant el cos policial local d’un càrrec directiu potent i amb una gran trajectòria professional

L’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de La Jonquera ha anunciat recentment el nomenament de l’actual sergent en cap Alonso Caballero com a sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera. En aquest sentit, l’equip de govern jonquerenc ha proposat adscriure de manera temporal i fins a la cobertura definitiva del lloc de treball de sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera a l’actual sergent en cap Alonso Caballero. La plaça de sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera es va crear per acord de Ple municipal el passat mes de juliol i actualment es troba vacant perquè encara no s’ha pogut iniciar el tràmit per a aprovar la corresponent oferta pública d’ocupació. La principal prioritat de l’equip de govern jonquerenc és continuar treballant per a incrementar la seguretat ciutadana al municipi i amb aquest nou càrrec, Alonso Caballero, que compta amb una admirable trajectòria professional, podrà desenvolupar tasques de direcció, orientació, coordinació i inspecció a escala superior.

Així doncs, a partir del proper mes de febrer, la vila tindrà un sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera, una figura clau dins del cos policial local per a reforçar la seguretat al poble i augmentar el benestar dels jonquerencs, de les jonquerenques i de les persones visitants del municipi.

«El nomenament de l’Alonso Caballero com a sotsinspector de la Policia Local de La Jonquera només és el primer pas per a articular una escala de comandament dins del cos policial local. La nostra voluntat és acabar l’any 2023 amb aquest objectiu complert i disposar d’una Policia Local de La Jonquera amb una estructura ferma i operativa. El següent pas serà ampliar la plantilla amb més efectius policials. Des de la nostra arribada a l’Ajuntament de La Jonquera, la seguretat ciutadana ha estat la nostra màxima prioritat i en aquesta línia, continuarem treballant els propers mesos», afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla.