En marxa el nou servei de neteja i recollida viària a la Jonquera

Aquest nou sistema compta amb maquinària més eficient i sostenible, contenidors renovats i una major freqüència de recollida.

La Jonquera compta, des d’aquest dilluns, amb un nou servei de neteja viària i recollida de residus, que suposarà una millora substancial en qualitat i quantitat de servei, augmentant la freqüència d’aquest i incorporant nova maquinària més eficient i sostenible.

La implantació del nou sistema serà progressiva. Aquesta setmana ha entrat en funcionament el nou servei de neteja viària. I a partir del mes d’octubre arrencarà el nou servei de recollida de residus. El nou contracte ha estat adjudicat per un import total de 4.778.667,05 euros i tindrà una durada màxima de 5 anys.

Pel que fa al servei de neteja viària, es realitzaran 7.152 hores anuals de neteja manual de carrers i places. També s’utilitzarà maquinària escombradora per netejar la majoria dels carrers de la Jonquera, amb un total de 1.902 hores a l’any. I, al mateix temps, s’implanta un nou servei de neteja setmanal amb aigua a pressió de les principals vies comercials, amb un total de 472 hores anuals. Aquest sistema està satiritzat i organitzat per deixar el municipi net i en bones condicions. Paral·lelament a la implantació d’aquest servei s’iniciarà una campanya informativa a tots els veïns on s’indicarà la freqüència i les hores de neteja.

De la seva banda, el nou model de recollida de residus del municipi aposta per una unificació de tots els punts de recollida en illetes amb totes les fraccions reciclables. La posada en marxa d’un sistema nou de recollida de la fracció orgànica serà la principal novetat d’aquest model, amb contenidors renovats i amb major freqüència de recollida. Abans de l’inici del nou servei es realitzarà una campanya informativa i de sensibilització dels veïns i comerciants del municipi.

Una maquinària eficient i sostenible

La maquinària que realitzarà els serveis de neteja i recollida de residus és de nova adquisició i es caracteritza per una major eficiència i sostenibilitat. De fet, fins a tres dels set vehicles que s’utilitzaran seran elèctrics, mentre els altres quatre, tot i no ser elèctrics, presenten un alt índex d’eficiència i uns baixos registres de contaminació i soroll.

Per altra banda, amb l’objectiu de millorar la imatge i la salubritat dels carrers, l’Ajuntament està blindant de forma progressiva els punts de recollida de residus amb tancats de fusta.

L’alcaldessa de La Jonquera, Sònia Martínez, s’ha referit al nou sistema de recollida de residus i neteja viària com «un salt estratègic per al municipi en termes de qualitat i sostenibilitat», emmarcant-lo en «l’aposta de l’Ajuntament per seguir conduint el poble cap a un escenari de major eficiència energètica i responsabilitat ecològica».