Horaris de neteja viària

Des de l’abril del 2023 la Jonquera disposa d’un nou model de neteja viària amb major freqüència i serveis. Es combinen tres sistemes de neteja per assegurar un correcte estat de neteja i salubritat de la via pública, són:

  • Escombrat Manual: Tasques manuals realitzat per un operari d’escombrat de voreres, rigoles, i d’una franja de la calçada variable en funció del grau de brutícia. Retirada de cartells o publicitat enganxats als fanals, parets etc.. Neteja d’escossells. Buidat de les papereres. Escombrat i recollida de fulles caigudes i de restes de branques i fulles de l’arbrat urbà.  Recollida de papers i residus en places, passeigs, parterres i espais verds oberts. Altres tasques manuals de neteja viària.
  • Escombrat amb maquinària: Aquest servei consisteix en la neteja de calçades, voreres, passeigs i places que per l’amplada o configuració permetin la circulació d’un vehicle d’escombrada mecànica. Es realitza amb un equip format per una màquina escombradora i netejadora, un conductor i un operari. L’operari, equipat amb bufadora, empeny els residus cap al centre on discorre la màquina, de manera que permet l’aspiració dels residus acumulats pels operaris. La bufadora desplaça els residus de sobre les voreres, de sota els cotxes i dels racons no accessibles per a l’escombradora. L’operari també va canviant les bosses de les papereres que es troben al seu recorregut.
  • Neteja amb aigua: Consisteix en la retirada dels residus de la vorera, calçada i de sota els cotxes mitjançant el transport per cabal d’aigua calenta a pressió, provinent d’una boca de reg, emprant una mànega o perxa dirigida per un peó.

 

Les tasques de neteja que requereixen l’ús d’aigua es realitzaran amb aigua no potable i/o regenerada en períodes de limitacions en períodes de sequera.

 

CONSULTA ELS HORARIS I EL MAPA A LA GALERIA