La Generalitat de Catalunya declara l’estat d’emergència per sequera a la Jonquera

Les restriccions contemplen un consum màxim de 200 litres per habitant i dia

Les reserves d’aigua del municipi de la Jonquera estan per sota del 16% i per aquest motiu a partir d’aquest dilluns el municipi entrarà en estat d’emergència per sequera. Amb l’entrada en l’escenari d’emergència es generalitzen les restriccions per garantir l’abastament per al consum humà i entre les principals mesures s’estableix un consum màxim de 200 litres per habitant i dia, que pot baixar fins als 160 litres quan la situació és d’emergència extrema. També s’apliquen les següents restriccions:

–              Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina, excepte les d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament. Supressió del reg agrícola.

–              Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

–              Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat.

–              Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles.

–              Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

–              Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

–              L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Consulta el BAN amb totes les especificacions de l’estat d’emergència per sequera: BAN EMERGENCIA SEQUERA