S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ESPORT 2023

Us recordem que podeu presentar la documentació a través de la seu electrònica del web municipal wlajonquera.cat. Allà hi trobareu el tràmit instància genèrica on haureu d’adjuntar la instància que podreu descarregar al final d’aquest text, degudament omplerta i signada pel president de la vostra entitat, juntament amb les factures objecte de la present subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 d’octubre al 31 d’octubre de 2023 (inclosos).

Consulteu la convocatòria: convocatòria

Consulteu les bases en català: BASES SUBV ESPORT CATALA

Descarregueu aquí la instància: instància esportives

Descarregueu aquí el compte justificatiu: compte-justificatiu-simplificat

Descarregueu aquí la declaració de compliment dels requisits de beneficiaris: declaració compliment