La xarxa de distribució d’aigua de La Jonquera millora la seva eficiència fins a un 82%

El rendiment s’ha incrementat durant el 2023 gràcies a obres de millora i adaptació de les infraestructures per tal de reduir les fuites i amb millores en la gestió del servei.

Des que l’octubre del 2022 el municipi de La Jonquera va entrar en alerta per sequera hidrològica, l’Ajuntament ha aplicat diferents mesures per tal de complir amb la normativa del Pla Especial de Sequera, per reduir el consum d’aigua del municipi i vetllar per la preservació d’aquest recurs.

Un dels marcs d’actuació ha estat en la xarxa de distribució de l’aigua, per tal d’assegurar el seu correcte funcionament. En aquest sentit, les diferents intervencions han permès que l’eficiència de la xarxa daigua augmenti en 10 punts en menys de tres anys, situant-se l’exercici 2023 en un rendiment del 82’2%. Uns alts nivells deficiència que, daltra banda, són superiors a les mitjanes de Catalunya, Espanya i Europa, que ronden el 75%, i que evidencien el compromís del consistori davant la situació excepcional per sequera al territori.

Els nivells alts deficiència s’han assolit gràcies amb accions com la substitució de canonades antigues de fibrociment per canonades de PVC i de connexió de diferents zones en xarxa, en una actuació que va tenir un cost total dun milió deuros, D’aquesta manera, es millora la salubritat i la qualitat de l’aigua i seviten les pèrdues, filtracions i trencaments per envelliment de les canonades.

Una altra acció destacada que té com a objectiu reduir les fuites daigua és la sol·licitud de subvencions per a la realització d’actuacions per la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana. En aquest cas, l’Ajuntament va presentar quatre projectes per un import de prop mig milió deuros a l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme que atorga els ajuts.

Continuarem treballant per mantenir aquest alt nivell d’eficiència i explorar noves oportunitats per millorar encara més la nostra infraestructura hídrica. Agraïm a tots els qui han contribuït a la millora i esperem seguir avançant cap a una gestió més sostenible de l’aigua a La Jonquera, explica al respecte el regidor de Medi Ambient, Jordi Picornell.

Més mesures per avançar en la millora permanent de la gestió de laigua

Després que la Generalitat de Catalunya declarés lestat demergència per sequera a La Jonquera, estan vigents a La Jonquera un conjunt de mesures pel que fa al consum daigua, com per exemple la que fa referència a l’ús màxim de 200 litres per habitant i dia. Per consultar totes les restriccions, podeu consultar aquest enllaç.

Paral·lelament, el consistori va reduir el consum daigua de les dependències i edificis municipals en gairebé un 70% durant lany 2023, unes xifres que reflecteixen lesforç per la conservació de laigua per part dels treballadors públics i lequip de govern de la vila. Especialment destacades són les dades de la zona esportiva i les entitats que en fan ús, amb una reducció del consum daigua del 75%, suposant un estalvi de més de 13 milions de litres daigua.

Les accions de difusió i pedagogia a la ciutadania, lexecució de tasques de neteja de l’espai públic amb aigua regenerada, leliminació del reg automàtic de les zones verdes i la posada en marxa de reg de supervivència amb aigua regenerada, laprovació de lordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament de l’aigua de la xarxa i la revisió del Pla dAbastament dAigua són altres mesures implementades a La Jonquera per tal davançar en la reducció del consum daigua.

Les diferents mesures es complementen amb el treball realitzat conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la prospecció i obtenció de noves captacions daigua que assegurin labastament al municipi, lacceptació per part de lAgència Catalana de l’Aigua de l’actualització de la població mensual considerada per tal de calcular la dotació màxima del municipi i les reunions constants amb els organismes competents per a la planificació de l’ampliació de la depuradora de La Jonquera per realitzar el tractament de regeneració daigua.